دوم دبیرستان فصل 1

ساختار چربی های اصلی غشاء سلول به کدام یک شبیه تر است؟

۰۸ مهر ۱۳۹۸

سوال ۲۰

ساختار چربی های اصلی غشاء سلول به کدام یک شبیه تر است؟
۰۸ مهر ۱۳۹۸

سوال ۱۹

الیاف موجود در غذا کدامند؟
۰۸ مهر ۱۳۹۸

سوال ۱۸

از کدام آنزیم ها برای ساخت اسفنج ها در صنعت استفاده می کنند؟
۰۸ مهر ۱۳۹۸

سوال ۱۷

نحوه عملکرد کدام عامل روی سرعت آنزیم با سایرین متفاوت است؟
۰۸ مهر ۱۳۹۸

سوال ۱۶

کدام مورد بین اسیدهای چرب سیر شده و نشده مشترک است؟
۰۸ مهر ۱۳۹۸

سوال ۱۵

فراوان ترین ترکیب آلی در طبیعت کدام است؟
۰۸ مهر ۱۳۹۸

سوال ۱۴

پیش ماده آنزیم کاتالاز چیست؟
۰۸ مهر ۱۳۹۸

سوال ۱۳

در تبدیل روزنامه های باطله به قند کدام آنزیم بیشتر به کار می آید؟
۰۸ مهر ۱۳۹۸

سوال ۱۲

قند ساختاری در جانوران کدام است؟
ثبت نام
efficitur. nec Praesent consequat. dapibus quis