1

داوطلبین مدرسه ای بر چه اساس برنامه دی ماه خود را بریزند؟

 • 1

  برنامه ازمون های ترم خود 

 • 2

  دروسی که ضعف دارند

 • 3

  دروسی که در ان قوی هستند 

 • 4

  ابتدا دروس اختصاصی و بعد عمومی