1

بهترین غذا برای وعده شام شما چیست؟

  • غذا های فست فودی 

  • غذاهای سنگین برای احساس خواب بیشتر

  • غذاهای سبک مانند یک سیخ جوجه کباب و یا خورشت با مقدار کمی برنج

  • حذف وعده شام