تابع

مدت زمان
10 دقیقه
تلاش
1
سوالات
7
آزمون دادن
تصحیح همه سؤالات

رتبه بندی

# نام رنک درصد نمره
1 Fatmeh 100% 30
2 کینوش 100% 30
3 mohammad 100% 30
4 zeinab 100% 30
5 amir 100% 30
6 fatemeh 100% 30
7 ahmadi 100% 30
8 reza alizadeh 100% 30
9 فروزان 100% 30